Søndag den 7. april Sct. Albani DUKs fasteindsamling: Efter messen kl. 8.30 og 10 er der kirkekaffe, hvor der er salg af kage og kaffe/saftevand pris á 15. kroner. Alle pengene går til ”rent vand i Myanmar ”som DUK og Caritas i samarbejde støtter op om.

Søndag den 7. april kl. 12 holder Sct. Albani DUK generalforsamling, mødet foregår i menighedens lokaler.

Tilmelding til firmelse og 1. kommunion starter nu. Sidste dag for tilmelding er den 30. juni 2019.