Nyheder

Søg på siden

Nyheder

Her kan du løbende følge med i, hvad der sker.

1. Kommunionsweekend: Fredag til søndag tager 1. kommunikanterne på Ømlejr Afgang her fra kirken fredag kl. ca. 16. Hjemkomst søndag ca. klokken 15.

Søndag den 28. januar: Den hl. Ansgar, bispedømmets værnehelgen 

NYTÅRSAFTEN DEN 31. DECEMBER 2017

Kl. 15.30: Takkegudstjeneste for året der gik.

Ingen messe kl. 16.30

På årets sidste dag vil vi gerne sige menigheden tak for året som er gået. Vi vil også sige en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde, har været med til at få hjulene til at fungere på fineste vis. Hjertelig tak!

NYTÅRSDAG DEN 1. JANUAR 2018: FESTEN FOR MARIA, GUDSMODER

Kl. 10.00: Højmesse

Kl. 12.00: Messe på polsk

Forvaltningsrådet og præsterne ønsker alle et godt og velsignet nytår  - 2018          

SØNDAG DEN 24. DECEMBER:

Formiddagsmesser som vanlig.

Kl. 15.30: Familiemesse med krybbespil. 

Kl. 24.00: Midnatsmesse

MANDAG DEN 25. DECEMBER JULEDAG:

Kl. 10.00: Højmesse og  Kl. 12.00: Messe på polsk. Ingen senere messer

TIRSDAG DEN 26. DECEMBER 2. JULEDAG:

kl. 10.00 Højmesse og kl. 12.00 Messe på polsk. Ingen senere messer

NYTÅRSAFTENSDAG DEN 31. DECEMBER: 

Kl. 8.30: Messe på vietnamesisk

Kl. 10.00: Højmesse

Kl. 12.00: Messe på polsk

Kl. 15.30: Takkegudstjeneste for året der gik.

Præsterne ønsker alle i menigheden en glædelig og velsignet julefest

Torsdag den 14. december kl. 17.00: Sct. Albani Skole holder Lucia indtog i kirken.

Lørdag den 16. december kl. 16.00: Julekoncert med Det fynske Kammerkor.

Søndag den 17. december Gaudete søndag: Biskoppen læser messen kl. 10.00 og ligeledes kl. 12.00

Kl.15.: Ungdomsmesse på engelsk. Efter messen er der julehygge med pakkeleg, julebingo og ris a la mande!

Lørdag den 23. december holder den vietnamesiske gruppe julefest. Vi begynder med messe kl. 16.00

Festen foregår i Fyns Banko Center, Grønløkkevej 1, 5000 Odense C

Søndag den 24. december: 4. søndag i advent.  Formiddagsmesser som vanlig. 

Kl. 8.30: Messe på vietnamesisk

Kl. 10.00: Højmesse

Kl. 12.00: Messe på Polsk

Kl. 15.30: Familiemesse med krybbespil. 

Kl. 24: Midnatsmesse

Mandag den 25. december juledag: Kl. 10: Højmesse og  Kl. 12: Messe på polsk. Ingen senere messer

Tirsdag den 26. december 2. juledag: Højmesse kl. 10, og kl. 12 messe på polsk. Ingen senere messer

Søndag den 3.december, 1 søndag i advent, begynder det nye kirkeår tekstrække B. Efter højmessen er der kirkekaffe. Den foregår i præsternes spisestue.

Efter messen klokken 10 kommer Sankt Nikolaus på besøg i Sct. Albani Kirke.  Da skolens gymnastiksal ikke kan bruges, kommer Nikolaus i Kirken, lige efter den sidste salme.

Det sker...

Lørdag den 4. maj kl. 13.00: Barnedåb. Kl. 10-13 øver de kommende 1. kommunikanter i kirken. Kl. 1...

Hits: 466

Det sker...

Søndag den 7. april Sct. Albani DUKs fasteindsamling: Efter...

Hits: 292
Sct. Albani Kirke Odense
Adelgade 1
5000 Odense

Sct. Albani Menighed er et af landets største katolske sogne med ca. 2.700 medlemmer og med et internationalt præg.